welcome to

Clwb Golff Aberteifi-Cardigan Golf Club

SITUATED HIGH ABOVE THE SHORES OF CARDIGAN BAY ON THE TEIFI ESTUARY, CARDIGAN GOLF CLUB IS A VERY SPECIAL PLACE TO PLAY GOLF.
AS A MEMBERS OWNED CLUB, WE PRIDE OURSELVES ON BEING OPEN TO ALL, OFFERING QUALITY AFFORDABLE GOLF IN A FRIENDLY WELCOMING ATMOSPHERE.
'THE LAST FOUR HOLES WILL LIVE IN YOUR MEMORY FOREVER...........'

You will enjoy a memorable and testing round of golf, surrounded by stunning sea views to Cemaes Head and across Cardigan Bay to Bardsey Island and the Llyn Peninsula not forgetting the vista along the Teifi Estuary to historic St Dogmaels and the Preseli Hills.

Measuring some 6500 yards from the back tees, the course consists of a mixture of links and parkland with scattered clumps of gorse and heather, which when combined with the often breezy conditions, calls for varied shot-making, each round proving a unique experience, offering a challenge for the more experienced golfer, but still playable by beginners. The large undulating greens and surrounding bunkers require concentration on approach and finesse with the putter.

The course is open all year, and whilst the members will tell you it is at its best in the spring and autumn, it is a particularly good winter course, never requiring temporary tees or greens.

The clubhouse offers an informal environment and stunning views, with generous changing facilities and a fully licensed bar with light snacks and full restaurant facilities. Trolley and buggy hire, as well as all the usual golf “extras”, are available from the well stocked professionals shop.

A testament to the club’s stature is that it regularly hosts County and Regional competitions, Golf Union of Wales Championships and International matches.

Come and try for yourself, you will not be disappointed.


WELSH

MAE LLEOLIAD CLWB GOLFF ABERTEIFI YN UN UNIGRYW SYDD YN MANTEISIO AR OLYGFEYDD ARBENNIG YN UCHEL DROS ABER YR AFON TEIFI. MAE’N LE WIRIONEDDOL I CHWARAE GOLFF. YR AELODAU SY’N BERCHEN A SY’N RHEDEG Y CLWB AC MAE CROESO I BAWB. RYDYM YN HAPUS I ALLU DARPARU GOLFF AM PRIS RHESYMOL MEWN AWYRGYLCH CYFEILLGAR A CHROESAWGAR.

'BYDD Y PEDWAR TWLL OLA YN AROS YN EICH CÔF AM EICH OES................'


Byddwch yn mwynhau rownd o golff cofiadwy a fydd yn profi eich holl sgiliau golff. O’ch amgylch bydd golygfeydd môr syfrdanol i Ben Cemaes ac ar draws Bae Ceredigion i Ynys Enlli a Phenrhyn Llyn, heb anghofio y golygfa ar hyd aber Afon Teifi i bentre hanesyddol Llandudoch a Bryniau'r Preseli.

Mae’r cwrs yn mesur tua 6500 llath ar ei hiraf, yn cynnwys cymysgedd o dîr lincs a pharcdir gyda mannau gwasgaredig o eithin a grug sydd yn galw am yr angen i allu chwarae golff amrywiol. Bydd bob rownd yn brofiad unigryw, gan gynnig her i'r golffiwr mwy profiadol neu ddechreuwyr. Mae’r lawntiau yn fawr a prin yw’r tir wastad arnhynt a gyda’r bynceri wedi leoli mewn manau strategol mae angen canolbwyntio a sgil.

Mae'r cwrs ar agor trwy gydol y flwyddyn, a phân fydd yr aelodau'n dweud wrthych ei fod ar ei orau yn y gwanwyn a'r hydref, mae'n gwrs gaeaf arbennig o dda hefyd, gan does byth angen lawntiau neu tees dros dro.

Mae'r clwb yn cynnig amgylchedd anffurfiol gyda golygfeydd godidog, chyfleusterau newid, bar trwyddedig yn darparu byrbrydau ysgafn yn ogystal a chyfleusterau mwy ffurfiol bwyty llawn. Mae’n bosib llogi troli neu “buggy’ yn ogystal â holl offer golff arferol o siôp y proffesiynol sydd wedi'u stocio’n dda.

Tyst i statws y clwb yw ei fod yn cynnal cystadlaethau Sirol, Rhanbarthol, Pencampwriaethau Undeb Golff Cymru a gemau rhyngwladol yn rheolaidd.

Dewch i roi cynnig iddo, ni fyddwch yn siomedig a rydyn yn siwr byddwch yn ôl am fwy.

Welcome to Clwb Golff Aberteifi-Cardigan Golf Club

SITUATED HIGH ABOVE THE SHORES OF CARDIGAN BAY ON THE TEIFI ESTUARY, CARDIGAN GOLF CLUB IS A VERY SPECIAL PLACE TO PLAY GOLF.
AS A MEMBERS OWNED CLUB, WE PRIDE OURSELVES ON BEING OPEN TO ALL, OFFERING QUALITY AFFORDABLE GOLF IN A FRIENDLY WELCOMING ATMOSPHERE.
'THE LAST FOUR HOLES WILL LIVE IN YOUR MEMORY FOREVER...........'

You will enjoy a memorable and testing round of golf, surrounded by stunning sea views to Cemaes Head and across Cardigan Bay to Bardsey Island and the Llyn Peninsula not forgetting the vista along the Teifi Estuary to historic St Dogmaels and the Preseli Hills.

Measuring some 6500 yards from the back tees, the course consists of a mixture of links and parkland with scattered clumps of gorse and heather, which when combined with the often breezy conditions, calls for varied shot-making, each round proving a unique experience, offering a challenge for the more experienced golfer, but still playable by beginners. The large undulating greens and surrounding bunkers require concentration on approach and finesse with the putter.

The course is open all year, and whilst the members will tell you it is at its best in the spring and autumn, it is a particularly good winter course, never requiring temporary tees or greens.

The clubhouse offers an informal environment and stunning views, with generous changing facilities and a fully licensed bar with light snacks and full restaurant facilities. Trolley and buggy hire, as well as all the usual golf “extras”, are available from the well stocked professionals shop.

A testament to the club’s stature is that it regularly hosts County and Regional competitions, Golf Union of Wales Championships and International matches.

Come and try for yourself, you will not be disappointed.


WELSH

MAE LLEOLIAD CLWB GOLFF ABERTEIFI YN UN UNIGRYW SYDD YN MANTEISIO AR OLYGFEYDD ARBENNIG YN UCHEL DROS ABER YR AFON TEIFI. MAE’N LE WIRIONEDDOL I CHWARAE GOLFF. YR AELODAU SY’N BERCHEN A SY’N RHEDEG Y CLWB AC MAE CROESO I BAWB. RYDYM YN HAPUS I ALLU DARPARU GOLFF AM PRIS RHESYMOL MEWN AWYRGYLCH CYFEILLGAR A CHROESAWGAR.

'BYDD Y PEDWAR TWLL OLA YN AROS YN EICH CÔF AM EICH OES................'


Byddwch yn mwynhau rownd o golff cofiadwy a fydd yn profi eich holl sgiliau golff. O’ch amgylch bydd golygfeydd môr syfrdanol i Ben Cemaes ac ar draws Bae Ceredigion i Ynys Enlli a Phenrhyn Llyn, heb anghofio y golygfa ar hyd aber Afon Teifi i bentre hanesyddol Llandudoch a Bryniau'r Preseli.

Mae’r cwrs yn mesur tua 6500 llath ar ei hiraf, yn cynnwys cymysgedd o dîr lincs a pharcdir gyda mannau gwasgaredig o eithin a grug sydd yn galw am yr angen i allu chwarae golff amrywiol. Bydd bob rownd yn brofiad unigryw, gan gynnig her i'r golffiwr mwy profiadol neu ddechreuwyr. Mae’r lawntiau yn fawr a prin yw’r tir wastad arnhynt a gyda’r bynceri wedi leoli mewn manau strategol mae angen canolbwyntio a sgil.

Mae'r cwrs ar agor trwy gydol y flwyddyn, a phân fydd yr aelodau'n dweud wrthych ei fod ar ei orau yn y gwanwyn a'r hydref, mae'n gwrs gaeaf arbennig o dda hefyd, gan does byth angen lawntiau neu tees dros dro.

Mae'r clwb yn cynnig amgylchedd anffurfiol gyda golygfeydd godidog, chyfleusterau newid, bar trwyddedig yn darparu byrbrydau ysgafn yn ogystal a chyfleusterau mwy ffurfiol bwyty llawn. Mae’n bosib llogi troli neu “buggy’ yn ogystal â holl offer golff arferol o siôp y proffesiynol sydd wedi'u stocio’n dda.

Tyst i statws y clwb yw ei fod yn cynnal cystadlaethau Sirol, Rhanbarthol, Pencampwriaethau Undeb Golff Cymru a gemau rhyngwladol yn rheolaidd.

Dewch i roi cynnig iddo, ni fyddwch yn siomedig a rydyn yn siwr byddwch yn ôl am fwy.
Book a Tee Time
Ready to book?

Our booking system will make it easy for you.
Weather

The weather provided by WorldWeatherOnline.com is not currently available.

Need to know more weather details? Click here to see the weather for the next 5 days.
Calendar
Loading the Calendar...